Akmenės rajono
savivaldybė


Paieška

Posėdžių archyvas


14 tarybos posėdis 2020-05-25   [2020-05-25]Dėl darbotvarkės   Išsamiau


1. Dėl atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


2. Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose   Išsamiau


3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo   Išsamiau


4. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


5. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-220 Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"pakeitimo   Išsamiau


6. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo   Išsamiau


7. Dėl pritarimo sudaryti bendradarbiavimo sutartį su ISM vadybos ir ekonomikos universitetu   Išsamiau


8. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl UAB „Akmenės energija“ 2018 metų faktinių investicijų derinimo“ pakeitimo   Išsamiau


9. Dėl UAB „Akmenės energija“ 2021 metų planinių investicijų derinimo   Išsamiau


10. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


11. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. Vasario 17 d. sprendimo nr. T-7 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


12. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metams sąrašo patvirtinimo   Išsamiau


13. Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo   Išsamiau


14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo   Išsamiau


15. Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo   Išsamiau


16. Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo   Išsamiau


17. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-203(E) „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


18. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


19. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo   Išsamiau


20. Dėl sutikimo perimti pagal testamentą paveldėjamą turtą   Išsamiau


21. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį   Išsamiau


22. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Akmenės rajono Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise   Išsamiau


23. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau


24. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise   Išsamiau


25. Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro padalinio Krizių centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo   Išsamiau