Akmenės rajono
savivaldybė


Paieška

Posėdžių archyvas


5 tarybos posėdis 2019-06-27   [2019-06-27]Dėl darbotvarkės   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Akmenės rajono savivaldybės valdomose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-2 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių, rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Momkauskas Saulius, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 2
Klimas Albinas, Nicius Apolinaras,
Prieš: 4
Dunauskaitė Jadvyga, Sudaris Richardas, Januitienė Jolanta Ada, Bucevičius Saulius,


3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-215(E) ,,Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės įmonėje „Ekologinė laboratorija“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020, sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 4
Dunauskaitė Jadvyga, Sudaris Richardas, Januitienė Jolanta Ada, Bucevičius Saulius,
Prieš: 0


10. Dėl pritarimo sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Sakartvelo Rustavi miesto savivaldybe   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl pritarimo projektui „Akmenės rajono valstybinių melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“, finansuojamam iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklai ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinti skirtų lėšų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo, pirmininko, pavaduotojo skyrimo ir nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-75(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. Dėl pavadinimo suteikimo visuomenės poreikiams skirtai teritorijai (parkui) Kivylių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės valdybos nario paskyrimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 5
Dunauskaitė Jadvyga, Klimas Albinas, Sudaris Richardas, Januitienė Jolanta Ada, Bucevičius Saulius,
Prieš: 0


19. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. Dėl šeimos stiprinimo Akmenės rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. Dėl Akmenės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2019 metų programos priemonių plano 2018 metų įgyvendinimo ataskaitos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Ventos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Ventos MSNA valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Momkauskas Saulius, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Balkauskas Vladislovas, Martinaitis Tomas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 5
Sudaris Richardas, Januitienė Jolanta Ada, Nicius Apolinaras, Bucevičius Saulius, Stonkus Ramūnas,
Prieš: 0


25. Dėl Onos Šimaitės vardo suteikimo Akmenės rajono viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


26. Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Alternatyva 01   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 6
Dunauskaitė Jadvyga, Klimas Albinas, Sudaris Richardas, Januitienė Jolanta Ada, Nicius Apolinaras, Bucevičius Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 16
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Momkauskas Saulius, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,


Alternatyva 02   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 8
Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Klimas Albinas, Sudaris Richardas, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Nicius Apolinaras, Bucevičius Saulius,
Susilaikė: 1
Mitrofanovas Vitalijus,
Prieš: 13
Bartkevičienė Nijolė, Kulvinskienė Birutė, Norbutas Romualdas, Paulikienė Zofija, Zaramba Pranciškus, Momkauskas Saulius, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,