Akmenės rajono
savivaldybė


Paieška

Posėdžių archyvas


12 tarybos posėdis 2020-04-14   [2020-04-14]Dėl darbotvarkės   Išsamiau


1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų nustatymo   Išsamiau


3. Dėl šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo   Išsamiau


4. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Akmenės rajono savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms   Išsamiau


5. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


6. Dėl Akmenės rajono savivaldybei 2020 metais skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau


7. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr.T-220 ,,Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"pakeitimo   Išsamiau


8. Dėl grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose   Išsamiau


9. Dėl 2020-2021 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo   Išsamiau


10. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo nr. T-86 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo” pakeitimo   Išsamiau


11. Dėl Naujosios Akmenės vaikų lopšelio darželio ,,Buratinas" ir Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ,,Atžalynas" reorganizacijos   Išsamiau


12. Dėl Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos reorganizavimo   Išsamiau


13. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“   Išsamiau


14. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo   Išsamiau


15. Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo   Išsamiau


16. Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo   Išsamiau


17. Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo   Išsamiau


18. Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo   Išsamiau


19. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo   Išsamiau


20. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl pritarimo projekto „Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos gatvių atnaujinimas“ įgyvendinimui“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau


21. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-177(E) „Dėl pritarimo projekto „Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Atžalynas“ patalpų modernizavimas“ įgyvendinimui“ pakeitimo   Išsamiau


22. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-120(E) „Dėl pritarimo projekto „Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas“ įgyvendinimui“ pakeitimo   Išsamiau


23. Dėl pritarimo projekto „Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje“ įgyvendinimui   Išsamiau


24. Dėl kultūros vertybių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise   Išsamiau


25. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 2 d. sprendimo Nr. T-2(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių, rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


26. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-195(E) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


27. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį   Išsamiau


28. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo, išregistravimo ir įregistravimo   Išsamiau