Akmenės rajono
savivaldybė


Paieška

Posėdžių archyvas


11 tarybos posėdis 2020-02-17   [2020-02-17]Dėl darbotvarkės   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1. Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-243(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės kultūros įstaigose“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 3
Dunauskaitė Jadvyga, Lizdenis Antanas, Sudaris Richardas,
Prieš: 0


7. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo   Išsamiau


8. Dėl pritarimo projekto „Dabiknės dvaro sodybos rūmų pastato Liepų g. 1, Dabikinės kaime, Akmenės rajone, rekonstravimas“ įgyvendinimui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 6
Dunauskaitė Jadvyga, Lizdenis Antanas, Sudaris Richardas, Nicius Apolinaras, Bucevičius Saulius, Stonkus Ramūnas,
Prieš: 0


9. Dėl gatvių koordinačių pakeitimo Akmenės rajono savivaldybėje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. Rugsėjo 25 d. Sprendimo Nr. T-197 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės svarbių infrastruktūros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų ataskaitos tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių sąmatos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. Dėl priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos Akmenės rajone 2020 metų programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. Dėl Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinės pagalbos teikimo socialinės rizikos asmenims 2020 metų programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


26. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Akmenės rajono Kruopių pagrindinei mokyklai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


27. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos Akmenės rajono savivaldybėje finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 1
Žilienė Judita,
Prieš: 0


28. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-242(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 2
Dunauskaitė Jadvyga, Žilienė Judita,
Prieš: 0


29. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


30. Dėl įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės ugdymo ir švietimo pagalbos įstaigų vadovų veiklos valdymo srityje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Dunauskaitė Jadvyga, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Adomaitis Gedas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 4
Zaramba Pranciškus, Vanagas Vaidas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas,
Prieš: 5
Bartkevičienė Nijolė, Mitrofanovas Vitalijus, Žakienė Vitalija, Balkauskas Vladislovas, Žilienė Judita,


31. Dėl sutikimo reorganizuoti Naujosios Akmenės vaikų lopšelį-darželį „Buratinas“ ir Naujosios Akmenės vaikų lopšelį-darželį „Atžalynas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 3
Dunauskaitė Jadvyga, Lizdenis Antanas, Sudaris Richardas,
Prieš: 1
Januitienė Jolanta Ada,


32. Dėl sutikimo reorganizuoti Naujosios Akmenės muzikos mokyklą ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 12
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Zaramba Pranciškus, Momkauskas Saulius, Žakienė Vitalija, Balkauskas Vladislovas, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 2
Sudaris Richardas, Bucevičius Saulius,
Prieš: 8
Dunauskaitė Jadvyga, Lizdenis Antanas, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Nicius Apolinaras, Adomaitis Gedas, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,


33. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Bartkevičienė Nijolė, Isajevas Jonas, Kulvinskienė Birutė, Mitrofanovas Vitalijus, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Zaramba Pranciškus, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Momkauskas Saulius, Nicius Apolinaras, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita, Puzonienė Judita,
Susilaikė: 2
Dunauskaitė Jadvyga, Lizdenis Antanas,
Prieš: 0


Alternatyva 01   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Bartkevičienė Nijolė, Dunauskaitė Jadvyga, Kulvinskienė Birutė, Lizdenis Antanas, Norbutas Romualdas, Sudaris Richardas, Beržinis Stasys, Januitienė Jolanta Ada, Nicius Apolinaras, Adomaitis Gedas, Balkauskas Vladislovas, Bucevičius Saulius, Stonkus Ramūnas, Žilienė Judita,
Susilaikė: 2
Mitrofanovas Vitalijus, Zaramba Pranciškus,
Prieš: 7
Isajevas Jonas, Momkauskas Saulius, Vanagas Vaidas, Žakienė Vitalija, Martinaitis Tomas, Silvaško Vladimiras, Puzonienė Judita,