Akmenės rajono
savivaldybė


Paieška

Posėdžių archyvas


21 tarybos posėdis 2020-12-28   [2020-12-28]Dėl darbotvarkės   Išsamiau


1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau


2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo   Išsamiau


3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


4. Dėl perskaičiuotų UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo   Išsamiau


5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau


6. Dėl pritarimo susitarimui prie 2006 m. birželio 20 d. Koncesijos sutarties Nr. SS-195   Išsamiau


7. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Akmenės rajono socialiai būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


8. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


9. Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį su uždarąja akcine bendrove Naujosios Akmenės autobusų parku   Išsamiau


10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau


11. Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį su uždarąja akcine bendrove „Naujosios Akmenės komunalininkas“   Išsamiau


12. Dėl sutikimo perleisti įsipareigojimus pagal garantijos sutartį   Išsamiau


13. Dėl atleidimo nuo savivaldybės turto nuomos mokesčio   Išsamiau


14. Dėl viešosios įstaigos Akmenės jaunimo centro atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio   Išsamiau


15. Dėl pritarimo projektui „Bergid headspace modelio adaptavimas ir įdiegimas Akmenės rajono savivaldybėje“   Išsamiau


16. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


17. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


18. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo   Išsamiau


19. Dėl panaudos sutarčių nutraukimo ir turto perdavimo pagal panaudos sutartį   Išsamiau


20. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centrui“ pakeitimo   Išsamiau


21. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau


22. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-269(E) "Dėl Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo   Išsamiau


23. Dėl civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo apribojimų   Išsamiau


24. Dėl pritarimo 2019 m. gruodžio 10 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. US19333SS-2019-577 pakeitimui   Išsamiau


25. Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus 2021 metų veiklos prioritetų patvirtinimo   Išsamiau


Alternatyva 01   Išsamiau