Akmenės rajono
savivaldybė


Paieška

Posėdžių archyvas


13 tarybos posėdis 2020-04-30   [2020-04-30]Dėl darbotvarkės   Išsamiau


1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitų   Išsamiau


2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos ataskaitų   Išsamiau


3. Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita   Išsamiau


4. Dėl pritarimo Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai ir Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo   Išsamiau


5. Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


6. Dėl pritarimo UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


7. Dėl pritarimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


8. Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


9. Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau


10. Dėl pritarimo Akmenės rajono ugniagesių komandos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


11. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


12. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau


13. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau


14. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau


15. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau


16. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau


17. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau


18. Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


19. Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


20. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


21. Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos įstaigos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


22. Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


23. Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


24. Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


25. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


26. Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


27. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


28. Dėl pritarimo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


29. Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


30. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


31. Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


32. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Atžalynas 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


33. Dėl pritarimo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


34. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


35. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


36. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


37. Dėl atleidimo nuo savivaldybės turto nuomos mokesčio   Išsamiau


39. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise   Išsamiau


40. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


41. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto laikinam savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti   Išsamiau


42. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-86 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo” pakeitimo   Išsamiau